Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία «UNIVERSAL CONTACT CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (“UCC”)· πώς χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα· και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

 1. Η Εταιρεία

Είμαστε η «UNIVERSAL CONTACT CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (“UCC”), μία ελληνική εταιρεία, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 217Α. Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους τομείς των τηλεφωνικών πωλήσεων και της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, βασιζόμενη στις θεμελιώδεις αρχές της συνέπειας, του επαγγελματισμού και της εστίασης στο αποτέλεσμα.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμό.

 1. Τρόπος συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμό συμπληρώνοντας τα προσωπικά στοιχεία σας στην αντίστοιχη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους, που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

 1. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο διεξαγωγής του εκάστοτε διαγωνισμού. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για την εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντός μας καθώς και προκειμένου να συμμορφωθούμε με νόμιμη υποχρέωσή μας.

 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση έκαστου διαγωνισμού. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών της.

 1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, που συμπληρώνετε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στοn διαγωνισμό, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 1. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας, που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και για τους σκοπούς της ενέργειας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους – συνεργάτες μας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας.

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) καθώς και περιορισμού της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 • Το δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX)

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες παρόχων με εγκατάσταση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για τον σκοπό αυτό, θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο κράτος θα λαμβάνει χώρα μόνο αν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας για τέτοιου είδους διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

 1. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να μεταβείτε στο πεδίο Πολιτική Χρήσης Cookies.

 1. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο leads@ucc.gr

 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

H παρούσα Δήλωση συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά emails, προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.