Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η WATT+VOLT συλλέγει για εσάς μέσω της ιστοσελίδας domain offers.ucc.gr στο πλαίσιο της ενέργειας που τρέχει σε συνεργασία με την εταιρεία «UNIVERSAL CONTACT CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (“UCC”) · πώς χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα· και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

1. Η Εταιρεία

Είμαστε η «WATT AND VOLT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (WATT+VOLT), μία ελληνική εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α. Είμαστε ένας ευέλικτος και επιτυχημένος οργανισμός που εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο της ενέργειας. Δραστηριοποιούμαστε με ταχεία ανάπτυξη στην Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην Προμήθεια Φυσικού Αερίου, καθώς και στην Παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων. Διαθέτουμε θυγατρικές εταιρείες που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Μέσω της ιστοσελίδας domain offers.ucc.gr συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και για συμμετοχή στην ενέργεια.

3. Τρόπος συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στην ενέργεια και τις υπηρεσίες μας συμπληρώνοντας τα προσωπικά στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ιστοσελίδας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

4. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τη διεξαγωγή της ενέργειας, καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών μας, σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για τη διεξαγωγή της ενέργειας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
Εάν, προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εάν προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια από τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης, προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και για τους σκοπούς της ενέργειας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους – συνεργάτες μας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Εν προκειμένω, μοιραζόμαστε με τον συνεργάτη μας, την εταιρεία UCC, αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ενέργειας, όπως περιγράφεται στην παρούσα και στους όρους και προϋποθέσεις της ενέργειας.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) καθώς και περιορισμού της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
• Το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
• Το δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX)

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες παρόχων με εγκατάσταση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο κράτος θα λαμβάνει χώρα μόνο αν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας για τέτοιου είδους διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

11. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να μεταβείτε στο πεδίο Πολιτική Χρήσης Cookies.

12. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο privacy@watt-volt.gr.
Έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τη δικηγορική εταιρεία «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας email στο dpo@watt-volt.gr

13. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

H παρούσα Δήλωση συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2021.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.